Złożony świat przelewów

Realia ekonomiczne i technologiczne są dziś ze sobą ściśle powiązane. Dzięki nowoczesnym narzędziom możemy przelać pieniądze, gdzie i kiedy zechcemy. Najłatwiej uczynić to za pośrednictwem internetu, który przybrał formę świata alternatywnego, zarówno dla naszych relacji towarzyskich, jak i finansowych.

Pomyślmy, że są wokół nas osoby (a może sami do nich należymy), które od tygodni nie mają styczności z żywą gotówką. Z bilonem, z banknotami. (więcej…)

Czyatj dalej

Pensja do ręki czy na konto?

Część zakładów pracy nadal wypłaca wynagrodzenie pracownikom w formie gotówki odbieranej w kasie. Wielu z nas ma zapewne w pamięci filmową scenę z „Dnia świra”, gdy Adaś Miauczyński z dezaprobatą bierze do ręki zwitek banknotów, składających się na nauczycielską pensję.

Być może nie byłby tak sfrustrowany, gdyby jego ekwiwalent przelewano na konto. Suma wciąż nie byłaby satysfakcjonująca, ale przynajmniej nie musiałby jej oglądać. (więcej…)

Czyatj dalej

Płatności bez granic

Internet spowodował, że zatarły się granice pomiędzy państwami i to w różnych aspektach. Nie ma już barier komunikacyjnych i możemy się swobodnie porozumiewać z ludźmi z dowolnego miejsca na świecie. Warunkiem jest jedynie dostęp do sieci i odpowiedni program.

Nie ma także barier związanych z wymianą finansową, gdyż przelewu można dokonać bez problemu na dowolne konto. Powstały nawet specjalne usługi, których celem od początku było umiędzynarodowienie relacji finansowych. (więcej…)

Czyatj dalej

Ile trzeba czekać na przelew?

Są sytuacje, w których zależy nam bardzo na tym, by pieniądze dotarły jak najszybciej na nasze konto. Może być też odwrotnie, kiedy z różnych przyczyn chcemy, aby środki skierowane przez nas na czyiś rachunek znalazły się na nim błyskawicznie.

Banki rządzą się jednak swoimi prawami i nie tak łatwo jest przeskoczyć. Transakcje na rachunku są zwykle rozliczane w kilku dziennych interwałach, trwających po parę godzin. (więcej…)

Czyatj dalej

Przedsiębiorca i przelewy

To oczywiste, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi dokonywać rozmaitych transakcji. Są wśród nich przelewy pieniężne. Jedne z nich są przyjmowane, a inne wysyłane. Wszystko to w zależności od aktualnych potrzeb. Zgodnie z regulacjami zawartymi w polskim prawie, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do posiadania własnego rachunku bankowego. Wynika to z przepisów kilku ustaw. (więcej…)

Czyatj dalej

Przekazy pieniężne nie tylko bankowe

W ciągu wielu lat działania i przekształceń rynków finansowych, pojawiły się specjalne usługi, dzięki którym można przekazywać sobie wzajemnie pieniądze, niekoniecznie za pośrednictwem banku lub poczty. Mowa o agencjach wyspecjalizowanych w przekazach pieniężnych, z których część ma już wieloletnia tradycję.

Warto tu wymienić na przykład doskonale znaną markę Western Union, obecną na światowym rynku od ponad 130 lat. (więcej…)

Czyatj dalej