Płatności bez granic

Internet spowodował, że zatarły się granice pomiędzy państwami i to w różnych aspektach. Nie ma już barier komunikacyjnych i możemy się swobodnie porozumiewać z ludźmi z dowolnego miejsca na świecie. Warunkiem jest jedynie dostęp do sieci i odpowiedni program.

Nie ma także barier związanych z wymianą finansową, gdyż przelewu można dokonać bez problemu na dowolne konto. Powstały nawet specjalne usługi, których celem od początku było umiędzynarodowienie relacji finansowych. (więcej…)

Czyatj dalej