Czy euro ma mocną pozycję?

Waluta euro jest obecnie jedną z najmocniejszych walut. Dowodem na potwierdzenie tej tezy są aktualne notowania giełdowe. Możemy się z nimi zapoznać między innymi za pośrednictwem internetu, wchodząc na (więcej…)

Czyatj dalej